; Evolució històrica | Universitat de Lleida
 

Evolució històrica


El MERCAT DE TECNOLOGIA a Lleida té un recorregut llarg. Aquest any ha sigut la catorzena edició. El Mercat de Lleida és el de major envergadura de tots els que es realitzen a Catalunya.

A continuació es pot valorar l’evolució al llarg de les seves edicions. S’observa que la progressió ha estat significativa:

Evolució  Mercat de Tecnologia  Lleida 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Projectes 22 29 47 57 63 77 68 75 73 76 61 45 72 75 60 72
Alumnat expositor 53 56 146 189 201 156 207 257 220 163 200 170 240 210 232 273
Professorat expositor 15 15 24 33 39 42 45 40 39 37 25 25 40 42 32 40
Centres procedència dels expositors 8 9 13 13 16 14 13 13 13  15  16 14 18 16 11 14
Alumnat visitant 661 773 851 834 790 905 1121 1222 1277 1290 1269 1450 1510 1487 1555 1429
Centres visitants 10 11 11 13 13 14 15 18 20 19 30 20 32 27 18 20