; Programa 2020 | Universitat de Lleida
 

Programa 2020

 

Els alumnes poden participar al Mercat de Tecnologia, el 14 de maig, com a:

  • Visitant – Assistint a les diferents activitats que l’organització del Mercat de Tecnologia ofereix.
  • Expositor – Aportant i defensant un o més projectes tecnològics per a formar part de l’exposició del Mercat de Tecnologia.

Reconeixement dels expositors

  • Tot el professorat expositor rebrà un certificat del Departament d’Ensenyament de formació de 6 hores del tipus TROBADA PEDAGÒGICA.
  • L’alumnat expositor obtindrà un certificat expedit per l’ICE de la UdL en reconeixement de la seva participació en el Mercat de Tecnologia.

 En qualsevol cas cal que omplis el corresponent formulari d’inscripció.programa visitant 400px

programa expositor 400px