; Demostracions | Universitat de Lleida
 

Demostracions

 Desenvolupament de les demostracions

Demostracions
Adreçat a  Esbarjo
Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3
Oci, tecnologia i cultura ESO i BTX 10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50
Tecnologia, meteorologia i contaminació ESO i BTX 10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50
Introduction to the 3d Printing world (in english) ESO i BTX 10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50
Introduction to virtual reality and augmented reality programming (in english) ESO i BTX 10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50
Aprèn a programar el teu propi vídeo joc ESO i BTX 10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50
L’art endins: les tecnologies de la imatge per estudiar el patrimoni cultural ESO i BTX  10:30-11:00 11:00-11:50  12:00-12:50 13:00-13:50 
NYAM NYAM. Restaurant with robotic waiters ESO i BTX 10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50 
Donem una segona vida als aliments amb tecnologia ESO i BTX 10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50
Tecnologia: ciència ficció i realitat ESO i BTX 10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50

 

Descripció de les demostracions

 

Oci, tecnologia i cultura.  

Professor de la UdL. Marc Macià. 

Els videojocs formen part de la nostra cultura tant la quotidiana com la universal. Les noves formes d’oci vinculades a les noves tecnologies reserven un paper especial als videojocs i, per tant, a les experiències culturals interactives i lúdiques. Aquest nou Homo-Ludens serà explorat en el taller per tal de conèixer la història d’aquesta cultura estretament vinculada als canvis tecnològics i el seu impacte en les formes d’oci i sociabilitat.

Sessions de l’activitat:

Esbarjo Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3
11:00-11:50  12:00-12:50 13:00-13:50

 


Tecnologia, meteorologia i contaminació. 

Albert Borràs, Tècnic de l’Obsevatori de Pujalt.

Sessió d’experiments meteorològics en que es començarà amb una petita demostració de la força i la pressió que exerceix l’aire sobre nosaltres i perquè nosaltres no el notem. A continuació es formarà un núvol dins d’una garrafa de 3 maneres diferents, amb aire sec, amb aire humit i amb aire contaminat. Per formar un núvol ens cal un ascens de l’aire en la majoria de casos en que hi ha precipitació, el sol ens ajuda a aquest ascens. Veurem el procés de convecció atmosfèrica que produeix el sol i com aquest ajuda a dissipar la contaminació que puguem tenir en superfície. Després veurem un dels efectes que produeixen els huracans. En un futur en que la temperatura del mar vagi pujant, la presència d’huracans pot ser superior. A l’experiment s’observa un efecte que tenen els huracans que no està relacionat amb la pluja ni el vent. Finalment portarem a terme inversió tèrmica dins d’una garrafa per tal de observar com la inversió tèrmica atrapa els contaminants..

Sessions de l’activitat:

Esbarjo Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3
11:00-11:50  12:00-12:50 13:00-13:50

Introduction to the 3d Printing world (in english).                                                                                                 logo intech

INTECH3D

3D Printing is one of the disruptive technology of this century. The session will introduce the students to the 3d printing world. We will use a 3D polygonal modelling software very easy to use. The objective is to promote STEAM abilities, like: creativity, free choice, innovation and ultimately explain the idea that we can build a better world. We’re committed to helping educators integrate 3D printing into their K-12 classrooms, college courses, makerspaces, and libraries.

Sessions de l’activitat:

Esbarjo Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3
11:00-11:50  12:00-12:50 13:00-13:50

Introduction to virtual reality and augmented reality programming (in English).

Invelon

Taller d’iniciació en la programació de tecnologies de realitat virtual i realitat augmentada. L’objectiu del taller es veure i visualitzar d’una forma interactiva en quin punt es troben les tecnologies de realitat virtual i realitat augmentada.

Sessions de l’activitat:

Esbarjo Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3
11:00-11:50  12:00-12:50 13:00-13:50

 

Aprèn a programar el teu propi videojoc.

Departament d’Ensenyament. J. Vitores

En aquest taller explicarem com es es pot programar un videojoc amb eines gratuïtes i a l’abast dels alumnes d’ESO. L’objectiu és que els alumnes coneguin els primers passos a emprendre per crear el seu primer videojoc sense tenir cap coneixement previ pel que fa a llenguatges de programació, de manera que es diverteixin mentre desenvolupen el seu pensament computacional.

Sessions de l’activitat:

Esbarjo Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3
11:00-11:50  12:00-12:50 13:00-13:50

L’art endins: les tecnologies de la imatge per estudiar el patrimoni cultural.

Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la UdL

La història de l’art és també ciència i tecnologia aplicada (i no només museus i llibres de text).

Us explicarem com el Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la Universitat de Lleida (UdL) fa servir diferents tècniques de fotografia científica, com ara la fotografia amb llum ultraviolada o la reflectografia d’infrarojos, amb diversos equips, per tal d’estudiar les arts de cada època de la manera més adient.

Us oferim la oportunitat de fer servir mètodes pràctics per l’examen científic d’obres d’art, per la seva autentificació (original o fals?) i la seva conservació. Com els Metges, els Historiadors de l’Art interpretem les imatges que obtenim d’una obra per conèixer-la a fons i diagnosticar el seu estat de conservació, així com per detectar possibles problemes.

Sessions de l’activitat:

Esbarjo Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3
11:00-11:50  12:00-12:50 13:00-13:50


NYAM NYAM. Restaurant with robotic waiters (in english).Engijoc150x150

Engijoc

This activity simulates the task a waiter has in a restaurant: showing the customer the next table available to sit at, taking orders, passing the notes to the kitchen staff and serving them the meal.

The participants program the robot to carry out all these tasks. The robot moves itself around a canvas which simulates the restaurant.

The programming consists in ordering blocks and introducing variables in these blocks as well as entering data in the EV3 brick to make the robot modify its performance.

Sessions de l’activitat:

Esbarjo Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3
11:00-11:50  12:00-12:50 13:00-13:50

 


Donem una segona vida als aliments amb tecnologia.

Escola d’hoteleria de Lleida

En les nostres societats desenvolupades hi ha excessiu malbaratament d’aliments i això és un problema greu. Des de l’Escola d’Hoteleria de Lleida farem una demostració-taller en el qual els alumnes aprendran diferents tècniques  per tal que els aliments tinguin una segona vida i el seu consum sigui en total seguretat.

Sessions de l’activitat:

Esbarjo Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3
11:00-11:50  12:00-12:50 13:00-13:50

 


Tecnologia: ciència ficció i realitat.

INS Caparrella. Departament d’Electrònica

Què és veritat?, què es mentida? en la societat actual i amb els avenços de la tecnologia allò que sembla més propi de la ciència ficció pot ser realitat.

Primer hi haurà un vídeo introductori; després reflexions sobre l’estat actual de la tecnologia (nous reptes de futur); per acabar, presentació i manipulació de màquetes.

Principalment per alumnes de 4t d’ESO, 1r i 2n de Btx.

Sessions de l’activitat:

Esbarjo Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3
11:00-11:50  12:00-12:50 13:00-13:50