; Exposicions | Universitat de Lleida
 

Exposicions

 

Desenvolupament de les exposicions

Exposicions Adreçat a Esbarjo Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3
Mercat de Tecnologia ESO i BTX 10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50
Explora el teu entorn més enllà del Google Maps  ESO i BTX 10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50
Lleida Smart Green City ESO i BTX 10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50 12:00-13:50


Descripció de les exposicions

MERCAT de TECNOLOGIA de Lleida.

Alumnat d’ESO i Batxillerat de la demarcació de Lleida

Mostra dels treballs i projectes tecnològics elaborats per l’alumnat d’ESO i els Treballs de recerca de Batxillerat dels centres de la Demarcació de Lleida.

Sessions de l’activitat:

Esbarjo
Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3
10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50

Explora el teu entorn més enllà del Google Maps.

Montse Guerrero. Servei cientificotècnic de Cartografia i SIG de la UdL 

L’activitat té com a objectiu mostrar els recursos cartogràfics i de bases de dades de Catalunya per observar i analitzar la realitat a través de diverses plataformes d’Internet.  Entre elles destaquem els recursos de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Hipermapa de la Generalitat de Catalunya.
    

Sessions de l’activitat:

Esbarjo
Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3
11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50

  

Lleida Smart Green City.

Regidoria de Medi Ambient i Horta. Ajuntament de Lleida

Lleida acull notables iniciatives intel.ligents que contribueixen a la sostenibilitat de la regió. Aquesta exposició presentarà algunes de les més destacades relacionades amb l’eficiència energètica, la mobilitat, la gestió de residus, la biodiversitat…

Sessions de l’activitat:

Esbarjo
Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3
11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50